Her kan din virksomhed få hjælp til at udnytte it bedre med gratis vejledninger, leverandøroversigt og kurser

IBIZ-Center

Big Data et værktøj – ikke et mål i sig selv

Nyheder Inspiration

Den enkelte virksomheds forretningsplan er afgørende for, hvilke data der har relevans og hvordan de kan skabe værdi. En håndfuld af de danske Big Data-frontløbere var samlet på konferencen Big Data i Dansk Produktion. De anvender data vidt forskelligt, men fælles for dem er, at de skaber værdi af data. Rådet lyder: start i det små med konkrete eksempler, der understøtter virksomhedens forretning.

Se videoen fra konferencen med Anders Rhod Gregersen, Vestas Wind Systems, Jesper Mogensen, Skov, Georg Ørnskov Rønsch, Fertin Pharma og Morten Meldgaard, Chr. Hansens gode råd og erfaringer med anvendelsen af big data.

Produktionsvirksomhederne Vestas, Chr. Hansen, Fertin Pharma og Skov A/S bidrog alle med indlæg på konferencen Big Data i dansk Produktion, der blev afholdt onsdag d. 3. juni på Teknologisk Institut i Århus. Konferencen var arrangeret af IBIZ-Center i samarbejde med Produktion i Danmark (PID) med det formål at fremlægge konkrete bud på, hvordan mindre danske produktionsvirksomheder kan udnytte Big Data i forretningsudviklingen.

En fuld konferencesal med godt 100 deltagere fra hele landet vidnede om den stor interesse for Big Data – eller bare data. Fælles for virksomhederne var nemlig, at de ikke skelnede mellem Big Data og data, men betragtede alle data som potentielt relevante. Udfordringen er ifølge dem at udskille de data, der skaber værdi for virksomheden.

”Videnskaben har længe anvendt data og dataanalyse til at skabe viden. I Vestas anvender vi data med det formål at skabe værdi. Der er forskel. Jeg anbefaler derfor andre virksomheder, at tage fat, hvor det gør ondt og hvor de eksisterende systemer ikke understøtter forretningen”.

Anders Rhod Gregersen, Chief Specialist, Vestas Wind Systems A/S

Big-Data-konference-1web

Frontløbernes anbefalinger
På konferencen fremgik det, at baggrunden for virksomhedernes dataindsamling og –analyse varierer. I nogle virksomheder starter processen inde fra fx benytter Vestas vejrdata til at simulere vindmølle-scenarier i et digitalt miljø og skaber derved et bedre beslutningsgrundlag for kunderne. Chr. Hansens dataanalyser minder om laboratorieforsøg, hvor data bruges til at verificere hypoteser og danner grundlaget for innovativ produktudvikling.

I andre virksomheder er processen i højere grad drevet af eksterne faktorer, som virksomheden Skov A/S, der med udgangspunkt i efterspørgslen fra kunderne har ændret forretningsmodel, så de i dag primært sælger software og services frem for ventilationssystemer. Eller producenten af nikotintyggegummi, Fertin Pharma, der som medicinalvirksomhed er underlagt en række myndighedskrav, der har været medvirkende til at drive processen fremad.

Trods virksomhederne forskellige brug af data var flere anbefalinger gennemgående:

  1. Fokuser på at understøtte forretningen. At skabe viden er ikke det samme som at skabe værdi.
  2. Start i det små.
  3. Tag udgangspunkt i en konkret problemstilling, der ikke understøttes af eksisterende forretningssystemer.
  4. Vær forberedt på en ændring af mindset på tværs af organisationen.
  5. Tillad medarbejdere at eksperimentere.

Big Data-kapløbet er kun lige begyndt
Set i et internationalt perspektiv peger undersøgelser på, at danske virksomheder i mindre grad har fokus på Big Data potentialerne. Anders Elbak, Research Manager, IDC Nordic A/S, understreger dog, at forskellene stadig er relativt små, og at Danmark stadig har forudsætninger for at komme med i top. Han peger på, at en af årsagerne kan være, at danske virksomheder generelt ikke har været lige så hårdt ramt af finanskrisen og derfor endnu ikke har været tvunget til at tænke i nye baner.

Den teknologiske udvikling og de stigende mængder interne og eksterne data, peger dog i retning af, at Big Data sætter en ny dagsorden, der er svær at komme udenom.

”Vi er i en konservativ branche, hvor producenterne ikke er meget for at tale sammen, men på den lange bliver villigheden til at dele data et konkurrenceparameter”

Jesper Mogensen, Udviklingschef, Skov A/S

Hos Skov A/S er det i høj grad kunderne (landmændene), der har drevet udviklingen. Landmændene har ligeledes en fælles database, hvor de melder ind og kan benchmarke sig mod andre. På den måde er de et skridt foran producenterne, når det gælder deling af data, hvor de kan se, at det skaber værdi i deres forretning.

Tendensen til at efterspørgslen fra kunderne, der driver udviklingen datadrevet forretningsudvikling ses også i andre brancher og illustrerer, at datadrevet forretningsudvikling minder om traditionel forretningsudvikling, hvor evnen til at skabe værdi for forretningen og kunderne er afgørende for at få succes.

Produktion i Danmark henvender sig til alle producerende virksomheder med visioner om at øge produktiviteten inden for et eller flere faglige temaer. Initiativet er et samarbejde mellem de to GTS-institutter Teknologisk Institut og FORCE Technology. Læs mere på www.produktiondanmark.dk

Læs videre:

Værktøjer

Find en NemHandel-leverandør - løsninger til elektronisk samhandel

Find NemHandel-leverandør

Svar på spørgsmål, få overblik og identificer kritiske fokusområder for din virksomheds digitale udvikling

Prøv #DataForBusiness

Svar på spørgsmål og få en personlig vejledning (10-20 sider) til valg af it-system

Tjek dit it-behov
X

Få tips og nyheder om it

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at udnytte it i din virksomhed.