Her kan din virksomhed få hjælp til at udnytte it bedre med gratis vejledninger, leverandøroversigt og kurser

IBIZ-Center

Nye momsregler for ydelser (B2C)

Nyheder Aktuelt

1. januar 2015 træder nye momsregler i kraft i EU for en række ydelser, der sælges til private forbrugere. Reglerne betyder, at moms fremover skal beregnes, angives og betales i det land, hvor ydelserne faktisk forbruges, og ikke som hidtil i det land, hvor virksomheden (sælgeren) bor.

Reglerne for momsberegning af fysiske varer, der handles på tværs af grænserne i EU, ændres ikke. Læs mere om momsreglerne for salg af fysiske varer til private på SKAT’s hjemmeside.

Nye momsregler 2015

Ydelser omfattet af de nye momsregler

Momsændringerne i 2015 er begrænset til at omfatte ydelserne:

  • Teleydelser
  • Radio- og tv-spredningstjenester
  • Elektroniske ydelser.

Ændringer er desuden kun relevante, hvis kunden er en endelig forbruger (B2C). For yderligere beskrivelse af de nye momsregler se den danske oversættelse af EU-Kommissionens forklarende bemærkninger

Enkel administrattion – One Stop Moms

I princippet betyder de nye regler, at virksomhederne skal registreres og angive og betale moms i alle de lande, hvor de sælger deres ydelser. Virksomhederne kan dog også vælge at registrere sig i ét land og angive og betale moms hertil. Denne ordning kaldes One Stop Moms.

Læs mere om One Stop Moms og hvordan du tilmelder din virkosmhed 

Baggrunden for ændringen af momsregler

Ændringen af momsregler for tjenesteydelser sker på baggrund af hovedprincipperne for EU’s momsregler; At momsindtægterne som en forbrugsafgift tilgår den medlemsstat, hvor forbruget af varerne eller tjenesteydelserne finder sted.

Dermed ensartes momsreglerne, da de nuværende momsregler for ikke-EU-virksomheder allerede sikrer beskatning i det land, hvor kunden hører hjemme.

Frem til nu er EU-virksomheders leverancer til endelige forbrugere (B2C) blevet beskattet i leverandørens land. Virksomheder etableret i medlemsstater med lavere momssatser har på dette område derfor haft en konkurrencefordel i forhold til virksomheder etableret i andre medlemsstater . De nye regler om beskatning i det land, hvor kunden hører hjemme, vil fremover betyde, at momsindtægterne tilgår den medlemsstat, hvor forbruget finder sted.

Læs videre:

Relateret indhold: Nye momsregler for ydelser (B2C)

Værktøjer

Find en NemHandel-leverandør - løsninger til elektronisk samhandel

Find NemHandel-leverandør

Svar på spørgsmål, få overblik og identificer kritiske fokusområder for din virksomheds digitale udvikling

Prøv #DataForBusiness

Svar på spørgsmål og få en personlig vejledning (10-20 sider) til valg af it-system

Tjek dit it-behov
X

Få tips og nyheder om it

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at udnytte it i din virksomhed.