Her kan din virksomhed få hjælp til at udnytte it bedre med gratis vejledninger, leverandøroversigt og kurser

IBIZ-Center

Vækstplan for Digitalisering – hjælp til udnyttelse af it

Nyheder Aktuelt

Regeringens offentliggjorde d. 9. december Vækstplan for Digitalisering i Danmark med en vision om, at Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte it og data til at skabe vækst og jobs. En ambitiøs men også nødvendig plan, hvis Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence bl.a. inden for e-handel. Planen har fået en positiv modtagelse blandt en række af de største brancheorganisationer i Danmark.

Regeringens vaekstplan

Styrke anvendelsen af it og data i dansk erhvervsliv

Styrkelsen af it-anvendelsen i dansk erhvervsliv har en høj prioritet, og planen fremlægger en række initiativer til understøttelse af anvendelsen af it og data i dansk erhvervsliv med særligt fokus på at styrke dansk e-handel og på brugen af big data. Dertil kommer branchespecifikke digitaliseringspartnerskaber, der har til formål at styrke de små og mellemstore virksomheders viden om muligheder og gevinster ved en øget brug af it.

Nødvendigheden af de branchespecifikke digitaliseringspartnerskaber skal ses i lyset af, at der i en del små og mellemstore virksomheder stadig er et behov for at udbrede viden om muligheder og gevinster ved digitalisering, og at samme gruppe oplever en række barrierer for øget it-anvendelse. Blandt de mest udbredte barrierer er priserne på it-løsninger, manglende tid/ressourcer og kompetencer internt i virksomheden. Tendenser der bekræftes i gentagne undersøgelser og IBIZ-Center’s egne erfaringer.

Bedre kompetence- og organisationsudvikling

Markedet for it-løsninger er i hastig forandring og løsninger, der for få år siden betød store investeringer, kan i dag fås som online-løsninger tilpasset virksomhedens størrelse og antal brugere. En it-løsning behøver derfor ikke længere være en stor økonomisk investering, men manglende viden, kompetencer og organisationsudvikling er fortsat udfordringer hos virksomhederne. I vækstplanen står der:

”Øget digitalisering forudsætter grundlæggende en villighed til at investere – ikke bare i udstyr, men også i kompetencer og organisationsudvikling”.

Regeringens ambitiøse vækstplan mangler dog konkrete og udførende initiativer til styrkelsen af virksomhedernes kompetencer og organisationsudvikling. Glemmer man denne gruppe af virksomheder, der oplever manglende kompetencer til it-forretningsudvikling (41 %) og manglende it-brugerkompetencer hos medarbejderne (39 %) (Erhverhvsstyrelsen), er der en risiko for, at en stor del af de danske små og mellemstore virksomheder ikke kommer til at udnytte de digitale muligheder

IBIZ-Centers bidrag til vækstplanen

I 2015 deltager IBIZ-Center sammen med brancheorganisationerne gerne aktivt i både Partnerskab for e-handel og digitalisering af detailhandlen samt i de branchespecifikke digitaliseringspartnerskaber.

I disse partnerskaber kan IBIZ-Center være med til at skabe en fokuseret indsats, der via udbredelse af erfaringer og viden om løsninger styrker de små og mellemstore virksomheders opmærksomhed på, hvilke muligheder digitalisering kan give virksomhederne. Her er det vigtigt, at vejledningen er så konkret og overskuelig, at også de små og mellemstore virksomheder handler på den viden, der udvikles i partnerskaberne.

I IBIZ-Center ser vi frem til sammen med vores mange gode samarbejdspartnere at gøre 2015 til digitaliseringens år.

Læs videre:

Relateret indhold: Vækstplan for Digitalisering – hjælp til udnyttelse af it

Værktøjer

Find en NemHandel-leverandør - løsninger til elektronisk samhandel

Find NemHandel-leverandør

Svar på spørgsmål, få overblik og identificer kritiske fokusområder for din virksomheds digitale udvikling

Prøv #DataForBusiness

Svar på spørgsmål og få en personlig vejledning (10-20 sider) til valg af it-system

Tjek dit it-behov
X

Få tips og nyheder om it

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at udnytte it i din virksomhed.