Her kan din virksomhed få hjælp til at udnytte it bedre med gratis vejledninger, leverandøroversigt og kurser

IBIZ-Center

FAQ

Om IBIZ

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål IBIZ-Center ofte møder (FAQ – Frequently asked questions):

1: Hvorfor har I svært ved at trænge igennem til SMV’erne?

Forsknings- og Innovationsstyrelsen offentliggjorde i oktober 2009 en rapport der viser, at over halvdelen af de adspurgte mindre virksomheder giver udtryk for, at de støder mod barrierer i forbindelse med udnyttelse af it. Virksomhederne svarer, at de har:

  • Utilstrækkelige kompetencer til at anvende nye it-løsninger (53 %)
  • Usikkerhed om udbyttet ved indførelse af ny it (52 %)
  • Manglende overblik over markedsudbuddet af nye it-løsninger (51 %)
  • Og at der ifølge deres opfattelse er manglende standard it-løsninger, der understøtter virksomhedens behov (45 %)

Herudover er vores erfaring med små virksomheder i forskellige brancher, at de samstemmende peger på manglende tid og ressourcer (penge) som to afgørende faktorer for ikke at undersøge mulighederne på markedet og implementere it i deres virksomhed.

2: Er det alle virksomheder, som kan få meget ud af at realisere deres digitale potentiale?

Hvis man gør sin virksomhed ”intelligent” ved anvendelse af it – også hvor it er lejet i skyen (cloud computing) – så er svaret, at alle kan hente en eller anden form for gevinst. Det afhænger naturligvis af den enkelte virksomheds kompleksitet, hvor stor værdien er.

Fx er det en fordel, at en håndværker anvender sin mobil til elektronisk fakturering. Det giver ham realtids opdatering og godkendelse af faktura – og bogføringsdata, hvilket betyder en betydelig administrativ lettelse i papirarbejdet. Endvidere foretager han en straks-fakturering, der sikrer at kunden bliver faktureret med det samme og ikke glemt i bunken af papirer på kontoret. Således sikrer håndværkeren også, at der sker en ikke overforfalden indbetaling på kontoen pga. egen sløsethed.

3: Hvem / hvilke brancher har det største uudnyttede potentiale?

Tal fra analysen ”Danske virksomhedes it-anvendelse 2011” fra Danmarks statistik viser, at det største udbytte ligger hos Håndværk og byggeri. Der ligger også et stort uudnyttet potentiale hos Handel og Service, herunder bl.a. i detailhandlens muligheder indenfor elektronisk handel.

Transport og logistik er et andet område, der er helt afhængig af it og digitalisering for at kunne have effektive processer.

Dog er et industriens produktionsvirksomheder, der primært har set mulighederne indenfor it og digitalisering.

4: Hvem er det lige meget for? Man kunne jo forestille sig, at den lille planteskole vel ikke bare kan få en masse ud af at springe på for eksempel e-handelsbølgen?

Der er ingen virksomheder, som anvendelse af it er lige meget for. Mange ser dog ikke mulighederne og skal derfor inspireres og hjælpes med at se deres it-behov. Planteskolen kan fx i høj grad få noget ud af at gå på e-handelsbølgen, hvis det gøres rigtigt og velovervejet fra starten. Det vil sige, at processerne tænkes igennem lige fra ordreindgang til fakturering, levering og online markedsføring – der ligger it indenfor alle led. Skolen skal naturligvis også forholde sig til det evt. forøgede kundegrundlag og de udfordringer, der ligger heri. Senest har vi set eksempler fra Fyn, hvor det er lykkes ganske udmærket at slå sig op på e-handel.

5: Det fremgår, at mange af medlemmerne ikke har de tilstrækkelige IT færdigheder. Hvis man nu indfører digitale løsninger – kan de så ikke risikere, at de kører fast og pludselig skal ansætte IT folk eller blive tvunget ud i dyre konsulentopgaver?

Jo, det er en risiko. Derfor er det vigtigt, at der er en sagkyndig med i processen med at afdække virksomhedens it-behov, hvor virksomheden indgår i en dialog om, hvad der er vigtigt for dem i forhold til arbejdsprocesserne. Der kan spares mange penge ved at gøre et godt forarbejde om it-behovet, så man investerer i den rigtige løsning fra starten. Desuden skal implementeringen af ny it forberedes så det også bliver en succes at anvende – bl.a. kan der opstå behov for uddannelse.

6: Hvad er udfordringerne for jer, hvis I skal have SMV’erne til at blive bedre til at vælge IT?

IBIZ-Center – og dermed Danmark – har den udfordring, at der er et stort og uoverskueligt marked indenfor udbud af software, men også af de nye it-løsninger som fx smartphones, tablets og mobile apps åbner op for.

SMV’erne har ikke tid til at følge i udbudsmulighederne og ved ikke, hvor de henter information. IBIZ stiller et lille gratis online værktøj til rådighed, der på 5 min. giver virksomheden en tjekliste og de it-muligheder, som passer netop til denne virksomheds behov. Derudover fortæller vi også de gode historier fra forskellige brancher i form af videocases på vores hjemmeside.

Mange virksomheder har tidligere foretaget fejlinvesteringer og derved er der ikke så stor tiltro til it-leverandørerne. Det er et område, som vi prøver at gøre op med både ved at indgå i en uvildig dialog med virksomhederne, men også i vores kvalificering af it-leverandører og it-rådgivere.

Fx kan virksomhederne i dag få hjælp til en uvildig gennemgang af deres it-behov gennem et landsdækkende netværk af uvildige it-rådgivere. Det anbefales naturligvis, at dette gøres inden de investerer i it-løsninger, bl.a. fordi det af og til viser sig, at virksomhedernes behov ikke er der eller er helt andet end det, som de umiddelbart forventede.

7: Har I andre eksempler på, hvad fx håndværkeren eller den lille chokoladeforretning kan få ud af optimering af IT?

Der findes eksempler indenfor forskellige brancher og behov. Fx sparer Grøn Enterprise i Hvidovre med 11 ansatte godt 100.000 kr. årligt på digital tilbudsgivning i form af tid omregnet til penge. Et andet eksempel er Otterup VVS, der sparer 4 timer om ugen – omregnet til 2012-penge er det ca. 70.000 kr. årligt – ved sparet indtastning i et nyt cloud baseret regnskabssystem. Hertil kommer, at tiden med revisoren er reduceret med ca. 50%, da både firma og revisor har adgang til systemet fra egne pc’er på samme tid.

Men også smarte mobil-løsninger som fx Copenhagen Steel anvender eller digital online bookning, som frisøren Ellegaard Hairfactory anvender, betyder sparede omkostninger og administrative lettelser for virksomhederne. Af offentlige initiativer er elektronisk fakturering gennem NemHandel blevet et stort hit. På www.ibiz-center.dk fortæller Fri Cykler om, hvad de har sparet i tid og hvordan de har fået likviditet ved at anvende NemHandel og ”Fakturablanketten”.

Senest ser vi flere og flere optimere indenfor e-handel. Her kan besparelserne ligge i alt fra sammenkobling af lagersystem mellem den fysiske butik og webshoppen til elektronisk betalingsopkrævning og valg af platform. Der ligger p.t. ca. 50 videocases med konkrete eksempler fra hverdagen på Youtube og vores hjemmeside.

8: Den værditilvækst I – via CBS – postulerer – mener I, at det er et realistisk scenarie?

Copenhagen Business School (CBS) offentliggjorde i august 2011 en undersøgelse, der i korte træk finder en positiv sammenhæng mellem digitalisering og produktivitet. Undersøgelsen viser:

– At hvis minimum én arbejdsproces digitaliseres, vil dette føre til 0,72 procent højere værditilvækst pr. medarbejder. Det svarer i et makroøkonomisk perspektiv til, at hvis 1 % af de danske virksomheder digitaliserer minimum en arbejdsgang, giver dette mellem 2,6 og 6,5 milliarder kroner i årlig bruttoværditilvækst.

Der er ingen tvivl om, at der er et enormt potentiale og at det er et realistisk scenarie. Men det relevante er værdien for den enkelte virksomhed, som afhænger af virksomhedens størrelse, branche og kompleksitet. Der findes flere optimeringsområder udover de 4 fire interne processer: bogføring, lagerstyring, produktionsstyring eller distribution, som rapporten tager udgangspunkt i. Et godt eksempel på dette er den digitale tilbudsgivning.

9: Hvordan kan I hjælpe med at nå den værditilvækst?

www.ibiz-center.dk er der information og selvbetjeningsværktøjer, som virksomhederne kan benytte for at skabe sig et overblik over nye trends inden for mobile teknologier, cloud computing, webshop og online markedsføring. IBIZ-Center vejleder gennem foredragsarrangementer i hele Danmark, hvor vi årligt er i kontakt med ca. 2500 virksomheder. IBIZ-Centeret supporterer i samarbejde med Erhvervsstyrelsen desuden Væksthusene i de danske regioner – senest i forbindelse med udarbejdelse af et nyt Væksthjulsark om it.

10: Hovedbudskab

Danske små og mellemstore virksomheder får ikke maksimalt udbytte af potentialet i internettet og andre itværktøjer. Den problematik kan den gratis vejledning fra innovationscenteret for eBusiness, kaldet IBIZ-Center, hjælpe med. Målet er at formidle viden, der kan hjælpe virksomhederne med at effektivisere deres daglige drift og derved højne deres konkurrenceevne og hjælpe Danmark mod vækst og videreudvikling.

Læs videre:

Værktøjer

Find en NemHandel-leverandør - løsninger til elektronisk samhandel

Find NemHandel-leverandør

Svar på spørgsmål, få overblik og identificer kritiske fokusområder for din virksomheds digitale udvikling

Prøv #DataForBusiness

Svar på spørgsmål og få en personlig vejledning (10-20 sider) til valg af it-system

Tjek dit it-behov
X

Få tips og nyheder om it

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at udnytte it i din virksomhed.