Her kan din virksomhed få hjælp til at udnytte it bedre med gratis vejledninger, leverandøroversigt og kurser

IBIZ-Center

Kommunikationsprincipper

Om IBIZ

Herunder ses de fire kommunikationsprincipper, der sætter den generelle ramme for IBIZ-Centerets kommunikation. Principperne skal styrke kvalitet, effektivitet og fokus i vores oplysningsarbejde. Principperne fastlægger vejledende rammer for bl.a. formål, målgrupper, temaer, grundbudskaber, saglighed og kvalitet.

1. It-vejledningen skal være uvildig og give nuancerede og retvisende billeder af fordelene og evt. faldgrupper ved brug af it.

Vi skal formidle:

 • at alle har ret til uvildig it-vejledning.
 • om de fremskridt, der er sket i virksomheder, der med succes har anvendt forskellige it-løsninger – men også fortælle om de udfordringer flere virksomheder fortsat møder i valg og implementering af it.
 • at en fælles oplysningsindsats skaber resultater – men også forklare, at andre faktorer som rammevilkår, it-færdigheder og økonomi er afgørende for udvikling ved hjælp af it.

2. It-kommunikationen skal målrettes relevante målgrupper, og indsatsen skal basere sig på indsigter i målgruppernes viden og branchespecifikke vilkår.
Vi skal:

 • bruge segmenterne og indsigterne fra brancheorganisationer, når vi udpeger målgrupper.
 • prioritere forskellige segmenter i SMV-målgruppen:
  1. De søgende –  med indsatser, der sigter på at øge deres viden.
  2. De forbeholdne –  med indsatser, der åbent adresserer deres vigtigste forbehold og sigter på at øge deres viden om it.
  3. Ambassadører – virksomheder der deler egne erfaringer med at digitalisere.

3. It-kommunikationen skal være inspirerende og nærværende for modtagerne og skabe synergi mellem relevante platforme og initiativer.

Vi skal:

 • tage udgangspunkt i modtagernes situation og spørgsmål – frem for afsenderens dagsorden.
 • udnytte eksisterende netværk og samarbejdspartneres virksomhedskontakter og blive bedre til at dele adgang til relationer og platforme på tværs i erhvervsfremmenetværket.
 • koble til aktuelle dagsordener både i mindre fora og i de brede medier fx it-sikkerhed.
 • fortsat forsøge at etablere strategiske partnerskaber f.eks. med medieudbydere eller andre partnere, der har fat i vores målgruppe.
 • øge modtagernes mulighed for engagement og involvering via de sociale medier.

4. It-kommunikationen skal professionaliseres gennem kompetenceløft, videndeling og erfaringsudveksling.

Vi skal:

 • sikre, at den enkelte indsats tilrettelægges med de nødvendige kommunikationskompetencer og ud fra relevante erfaringer.
 • indarbejde vidensdeling og erfaringsudveksling med andre aktører som en integreret del i IBIZ-projektet, herunder centerets sparringsgruppe.
 • dokumentere metoder, resultater og erfaringer og gøre det tilgængeligt for andre aktører f.eks. via evalueringer.
Læs videre:

Værktøjer

Find en NemHandel-leverandør - løsninger til elektronisk samhandel

Find NemHandel-leverandør

Svar på spørgsmål, få overblik og identificer kritiske fokusområder for din virksomheds digitale udvikling

Prøv #DataForBusiness

Svar på spørgsmål og få en personlig vejledning (10-20 sider) til valg af it-system

Tjek dit it-behov
X

Få tips og nyheder om it

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at udnytte it i din virksomhed.