Dette værktøj har til hensigt at afdække en virksomheds IT-behov.

It-behov

Dette værktøj har til hensigt at hjælpe dig med at afdække dine it-behov.

Du vil møde fra 1 til 18 spørgsmål alt efter, hvad du svarer undervejs, når du bruger dette værktøj.

Til slut får du en rapport med dine svar og gode råd til at bringe dig videre i processen med anskaffelsen af nye eller opdaterede it-løsninger. Rapporten får du som en Word-fil, som du efterfølgende kan bygge videre på og ændre i efter behov.

Beskriv din virksomhed Vælg én eller flere svarmuligheder