Her kan din virksomhed få hjælp til at udnytte it bedre med gratis vejledninger, leverandøroversigt og kurser

IBIZ-Center

Big data i mindre virksomheder

Big Data og dataanvendelse Guide

Der har i de seneste år været meget snak om Big Data og de store gevinster, som en strategisk satsning på Big Data kan medføre. Dog er der få konkrete succeshistorier fra danske SMV’er, så er Big Data over hovedet relevant for mindre virksomheder?

Svaret på dette spørgsmål afhænger meget af, hvad man opfatter som Big Data. Som mindre dansk virksomhed kan det være en god idé i første omgang at forkaste den lidt akademiske definition af Big Data, der tager udgangspunkt i de 3 V’er og i stedet forstå Big Data som muligheden for at skabe værdi ud fra ALLE data (både store og små, strukturerede og ustrukturerede).

Det er også en god idé at gøre sig klart, at det at blive en datadrevet organisation og i sidste ende arbejde med egentlig Big Data er en proces, som tager lang tid. Som mindre virksomhed har man for det meste en større agilitet end større virksomheder. Modsat er der i mange store virksomheder allerede en tradition for at arbejde strategisk med data.

Først strategi, så teknologi

Når alt kommer til alt er Big Data teknologier ikke værdiskabende uden dygtige ledere og medarbejdere, der kan stille de rigtige spørgsmål, som er kritiske for din virksomheds fremtid, udvikling og vækst.

På det strategiske niveau er det afgørende at gøre sig klart, om man reelt ønsker at være en datadrevet virksomhed – og hvad de forretningsmæssige konsekvenser ved ikke at starte en sådan omstilling kan være?

Som mindre virksomhed, er det med andre ord ikke afgørende, om du anvender egentlige Big Data teknologier som fx Hadoop og Map Reduce, men om du er villig til at bruge tid og penge på sådanne teknologier, hvis det viser sig, at de kan hjælpe dig med at besvare spørgsmål, som er kritiske for din forretning.

Neden for har vi samlet otte generelle råd, som vi anbefaler mindre virksomheder at tage udgangspunkt i for at undgå dyre fejlslagne dataprojekter.

8 råd til komme godt i gang med dit (Big) dataprojekt

  1. Fokuser på at understøtte forretningen. At skabe viden er ikke det samme som at skabe værdi.
  1. Skab overblik. Find ud af hvilke data, der allerede er opsamlet i virksomheden. Tag udgangspunkt i en konkret problemstilling, der ikke understøttes af eksisterende systemer.
  1. Start i det små og evaluer løbende. Afgræns opgaven og fokuser på mindre pilotprojekter i starten. Start med de data, der er til rådighed internt i virksomheden og vurder derefter, om eksterne data kan skabe yderligere værdi. Mål på resultaterne og check op på, at fordelene vil kunne realiseres i større skala.
  1. Tillad medarbejdere at eksperimentere – og opsaml den viden der opstår af deres fejl.
  1. Husk det kulturelle aspekt. Det handler ikke kun om data, men også om mennesker, der skal samarbejde på nye måder. Vær forberedt på en ændring af mindset på tværs af organisationen.
  1. Oprust virksomhedens kompetencer. Både ift. ledelsesmæssige kompetencer og teknisk specialistviden. Se en oversigt over interessante kurser her.
  1. Lad dig inspirere af andre. Se evt. vores casesamling for inspiration.
  1. Søg hjælp. Allier dig med den rette fagperson (f.eks. business intelligence-konsulent, it-rådgiver eller din betroede rådgiver).  

Video med en række gode råd fra Big Data frontløberne inden for Dansk detailhandel

Læs videre:

Relateret indhold: Big data i mindre virksomheder

Værktøjer

Find en NemHandel-leverandør - løsninger til elektronisk samhandel

Find NemHandel-leverandør

Svar på spørgsmål, få overblik og identificer kritiske fokusområder for din virksomheds digitale udvikling

Prøv #DataForBusiness

Svar på spørgsmål og få en personlig vejledning (10-20 sider) til valg af it-system

Tjek dit it-behov
X

Få tips og nyheder om it

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at udnytte it i din virksomhed.