Her kan din virksomhed få hjælp til at udnytte it bedre med gratis vejledninger, leverandøroversigt og kurser

IBIZ-Center

Praktiske anbefalinger til kravspecifikation

Produktionsvirksomheder Vejledning

praktiske-anbefalinger-kravspec

En kravspecifikation er dokumentet, der indeholder de krav, som en virksomhed sætter til et nyt IT-system (ERP eller MES). Kravspecifikationen er vigtig, men man skal være bevidst om, at den ikke skal tage år at udarbejde, og at den ikke kan eller skal dække alle detaljer.

Kravspecifikationen skal indeholde de kritiske og overordnede krav virksomheden har til IT systemet, samt vigtige beslutninger taget i ledelsen eller bestyrelsen. Der kan med fordel gives mulighed for en agil tilgang som tager hensyn til ændrede krav undervejs i processen.

I det følgende nævnes overvejelser, der kan drøftes i forbindelse med udarbejdelsen af en kravspecifikation. Afhængig af system og omfang af implementeringen, vil spørgsmålene være mere eller mindre relevante, desuden vil de fleste virksomheder have branchespecifikke krav, som ikke er medtaget her. Der kan med fordel laves en prioriteringsmatrix i relation til disse krav, da det ikke er forventeligt, at et system kan opfylde alle krav, og at alle krav er lige relevante at få opfyldt fx økonomisk, det er vigtigt at have fokus på de kritiske krav.

Generelle overvejelser:

 • Hvilke områder af virksomheden er inkluderet?
 • Er vi villige til at tilpasse processer til standardsystemer? Eller ønskes specialløsninger?
 • Har vi dokumenteret vores nuværende processer?
 • Hvilke andre IT systemer skal systemet interagere med?
 • Hvilke behov ses på kort og længere sigt?

Økonomiske overvejelser:

 • Hvilke omkostninger forventes i forbindelse med implementering herunder licenser, hardware, tid og evt. konsulenthjælp?
 • Hvilke omkostninger forventes under løbende drift og udvidelser, herunder licenser samt evt. prisændringer?
 • Hvordan ser business case ud (ROI/TCO)?

Overvejelser i relation til systemet:

 • Ønskes et system til at dække alle behov, eller kan forskellige standardsystemer kobles sammen for at dække behov?
 • Ønskes mobile løsninger? Adgang på tablets og/eller smartphones?
 • Ønskes systemadgang for leverandører og kunder? Hvis ja, hvilken form?
 • Hvilke krav haves til datasikkerhed, specielt i relation til Cloud løsninger?
 • Hvilke beslutninger er taget med hensyn til datastruktur fx database opbygning?

Overvejelser i relation til funktioner:

 • Hvilke nuværende funktioner skal bevares eller løses af det nye system?
 • Hvilke nye funktioner ønskes fx mulighed for automatisk beregning af dækningsbidrag per ordre, produkt, gruppe? Antal producerede enheder per tid? OEE, spildtyper? FPY, SPC? Mandskabs- og anlægsbelægning? Stregkoder, FID tags, QR koder? Sporbarhed? Adgang til produktionsdokumentation?
 • Hvilke signaler kan allerede opsamles fra maskiner / udstyr, eller skal dette inkluderes i løsningen?
 • Skal der være mulighed for manuelle indtastninger fra operatører?
 • Ønskes alarmsystemer fx SMS til vedligeholdelsesafdelingen direkte fra maskinen?

Overvejelser i relation til anvendelse af opsamlede data:

 • Hvilket dataformat skal kunne trækkes ud?
 • Hvilke detaljer skal der kunne analyseres på?
 • Hvilke dashboards og rapporter ønskes? Hvilke nøgletal skal automatisk beregnes?
 • Hvor ofte skal data være opdateret?
 • Hvem skal/må se hvilke informationer?
 • Skal der tilkobles et BI-system? (Business Intelligence)

Overvejelser i forbindelse med drift:

 • Hvad er forventet oppetid på systemet?
 • Hvilke rutiner er der for backup?
 • Hvilke krav er der til support?

Få mere information

Har du spørgsmål eller vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Tanya Sørensen:

Holmris Group Tanya Sørensen Small
Tanya Sørensen
Faglig leder
e-mail: taso@teknologisk.dk
Tlf: +45 72 20 32 55

Læs videre:

Værktøjer

Find en NemHandel-leverandør - løsninger til elektronisk samhandel

Find NemHandel-leverandør

Svar på spørgsmål, få overblik og identificer kritiske fokusområder for din virksomheds digitale udvikling

Prøv #DataForBusiness

Svar på spørgsmål og få en personlig vejledning (10-20 sider) til valg af it-system

Tjek dit it-behov
X

Få tips og nyheder om it

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at udnytte it i din virksomhed.