Her kan din virksomhed få hjælp til at udnytte it bedre med gratis vejledninger, leverandøroversigt og kurser

IBIZ-Center

Sporing af varer

Lager og logistik Vejledning

Sporing af varer og gods kræver et nummereringssystem, som garanterer en unik identifikation så varer og gods let kan findes og identificeres på en måde så misforståelser ikke opstår. Dette gælder, når man skal holde styr på varerne på sit lager, gods under forsendelse samt i forbindelse med modtagelser og afsendelser af varer.

Mærkningssystemer

Der findes flere mærkningssystemer, men brug af stregkoder er den mest udbredte og mest prisbillige løsning, som har bevist sin styrke ved, at disse har eksisteret i mere end 35 år og anvendes i global handel og logistik.

I dag er stregkoder de mest anvendte informationsbærere, men i hastig vækst er især den såkaldte RFID-teknologi (Radio Frequency Identification) – se nedenfor.

Standardiserede løsninger findes f.eks. i GS1 Systemet, som omfatter adskillige stregkodetyper og RFID-løsningen EPC (Electronic Product Code). GS1-stregkoder er de mest anvendte informationsbærere for GS1-identifikationsnumre. Det vil sige, at man indkoder informationer (fx et GTIN) om produktet, pallen e.l. i en stregkode. Og ved hjælp af en scanner/stregkodelæser, kan man sidenhen hente GS1-identifikationsnummeret ind i sit it-system. GS1-idnummeret fungerer som en nøgle til de informationer om produktet, pallen e.l. der ligger i it-systemet, fx pris og den varetekst der vises i kasseterminalens display og på kassebonen.

Stregkoder

GS1 Systemet omfatter flere typer af stregkoder, som er udviklet til forskellige brugsscenarier. Nedenfor er nævnt de mest gængse – for at læse mere om de enkelte typer henvises til GS1’s hjemmeside.

Benyttes typisk på enkeltprodukter – detailhandelsvarer og på mærkesedler. Anvendes ved udgangskasserne i en butik. Ved brug andre steder i forsyningskæden end ved udgangskasser, skal stregkoden printes i en større størrelse end den der bruges på produkter – ellers kan den ikke scannes i logistiske miljøer.

 

GS1-128 stregkoden anvendes typisk til mærkning af paller i en logistisk sammenhæng . GS1-128 stregkoden kan ikke scannes ved en udgangskasse.

 

 

GS1 DataMatrix er et 2D matrixsymbol og anvendes mere og mere inden for sundhedssektoren. DataMatrix kræver en kamerabaseret scanner, hvorfor symbolet ikke anvendes ved udgangskasser i butikker.

 

For at et identifikationsnummer kan læses af en scanner, skal det udtrykkes i en stregkode. Stregkoden kan enten trykkes direkte på emballagen eller på labels, der derefter påsættes produkterne.

For at kunne danne en stregkode, skal der bruges et program eller en stregkodefont. Klik her for at se en liste over leverandører af bl.a. stregkodesoftware, labels og printerudstyr.

Der findes flere standarder indenfor stregkoder, men disse er de mest anvendte i international handel og logistik.

RFID teknologien


RFID-tags bliver i disse år mere og mere udbredt. RFID-teknologien gør det muligt at identificere objekter ved hjælp af radiobølger, hvis de er mærket med en RFID-tag – og dette kan ske på langt større afstand end det er tilfældet med en stregkode samt uden, at RFID-tag’en er synlig. For eksempel betyder det, at alle enheder i en logistisk enhed kan scannes i samme proces.

RFID-teknologien anvendes inden for stadig flere brancher, bl.a. til identificering af dyr, brobizz, sporing af containere, smarte butikshylder, bilnøgler og farmaceutiske produkter. RFID teknologien muliggør en øget effektivitet i forsyningskæden via reducerede omkostninger, hurtigere håndtering og større sikkerhed.

 

Sporing af varer og gods

Kravene om ’sporbarhed’ findes i en række brancher og kan være vanskelige at leve op til uden at benytte it-teknologi. På en række områder er der udviklet it-løsninger, der sætter virksomheder i stand til at opnå en effektiv forsyningskæde for at leve op til de forskellige krav – hvad enten disse er markedskrav eller samfundskrav. På teknologisiden er der i årevis arbejdet med at opnå sammenhæng i forsyningskæder gennem sammenbinding af informationerne fra et led til det næste ved hjælp af teknologier, hvortil der kan knyttes fælles identiteter, der peger hen imod databaser, hvor specifikke data, som giver mulighed for de logistiske sammenkædninger, holdes ajour.

Disse systemer er sammen med andre teknologier og mærkninger med til at bringe informationer videre fra et led til det næste i forsyningskæden. Sporbarhed i relation til godsets tilstedeværelse og placering er i dag en almindelig service, som forventes når en ordreafgivelse har fundet sted og anvendes af kunder i forbindelse med planlægningen af det bagvedliggende logistikflow. F.eks. er det ikke ualmindeligt, at lagermodtagelsen hos kunden får dette via en elektronisk (NemHandel) meddelelse til direkte anvendelse i sin egen planlægning af ressourcer på lager, pakkeri og i produktionen. Nogle af de umiddelbare fordele, som vil være en del af enhver virksomheds proces ved indførelse af nye systemer eller forretningsgange ligger inden for områderne:

  • Effektivisering og optimering af logistikken Forhold som ensartet mærkning på tværs af forsyningskæden, eliminering af dobbeltprocesser, elektronisk udveksling af data mellem forskellige led samt justering af logistikfunktionen som følge af dyberegående procesanalyser, hvor flere led inddrages, er ofte nogle af de mest centrale punkter.
  • Kvalitetsstyring En ensartet kvalitet synes som et naturligt krav og en oplagt forudsætning. Alligevel sker det, at produkter af forskellig kvalitet blandes sammen, og at batches ikke holdes adskilt således, at den ensartede gode kvalitet kan fastholdes.
  • Styring af spild og fejl En total gennemgang af virksomhedens processer vil ofte tillige sætte fokus på virksomhedens spild, svind og fejl. Forkert mærkning, anvendelse af fejlbehæftet materiale samt labels synes at være hyppigt forekommende inden for visse led i forsyningskæden, og her kan en opstramning vise sig at være særdeles påkrævet.
  • Information og overskuelighed Centrale oplysninger som tekster (evt. på flere sprog), styk, mål og vægtangivelser på enkeltvarer kan være vanskelige at overskue på tværs af forsyningskæden. Disse ofte ‘banale’ oplysninger er nødvendige at holde styr på, men viser sig gang på gang i tværgående analyser at være fejlbehæftede. Forhold, som skaber misforståelser og unødigt ekstra tidsforbrug.

Flere distributører tilbyder endvidere systemer, som muliggør, at man hele tiden kan se, hvor ens gods er. Disse kaldes ofte ’ track and trace’ løsninger. ’Track and trace’ er web-baserede godssporingssystem. Når man bruger dem, kan man få oplyst status på de forsendelser, der distribueres med transportøren. I sådanne løsninger kan man undersøge, hvor langt varerne er kommet på deres vej til modtageren samt en lang række detaljer om transporten.

?
Læs videre:

Relateret indhold: Sporing af varer

Værktøjer

Find en NemHandel-leverandør - løsninger til elektronisk samhandel

Find NemHandel-leverandør

Svar på spørgsmål, få overblik og identificer kritiske fokusområder for din virksomheds digitale udvikling

Prøv #DataForBusiness

Svar på spørgsmål og få en personlig vejledning (10-20 sider) til valg af it-system

Tjek dit it-behov
X

Få tips og nyheder om it

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at udnytte it i din virksomhed.